15/07/2024
Sau Cách mạng tháng 8 ngàn cân treo sợi tóc Việt Nam ra sao?

Sau Cách mạng tháng 8 ngàn cân treo sợi tóc Việt Nam ra sao?

Đã 73 năm trôi qua kể từ ngày sự kiện lịch sử Cách mạng tháng 8 thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, những ký ức từ những khó khăn sau cách mạng tháng 8 ngàn cân treo sợi tóc năm ấy vẫn còn vẹn nguyên cho đến tận ngày nay.

Cuộc cách mạng lịch sử

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ (3/9/1939), tình hình quốc tế có nhiều biến chuyển mạnh mẽ. Nhận thấy thời cơ đang đến gần, Nguyễn Ái Quốc nhanh chóng về nước vào tháng 1/1941, trực tiếp lãnh đạo kháng chiến, đặt mục tiêu “giải phóng dân tộc” lên hàng đầu. Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) được thành lập, đoàn kết toàn bộ nhân dân đứng lên chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa.

Đảng ta, với sự phân tích kỹ lưỡng, chính xác, đã dự báo trước được cuộc đảo chính của Nhật ở Đông Dương và nhận định đây là thời cơ của chúng ta. Ngay sau khi Nhật trở mặt Pháp đêm 9/3/1945, Đảng đã ra ngay chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, bí mật chuyền đi khắp nơi. Toàn dân một khí thế sục sôi chuẩn bị tổng khởi nghĩa.

sau-cach-mang-thang-8-ngan-can-treo-soi-toc-viet-nam-ra-sao-h1

Đảng ta đã chớp được thời cơ chính xác để tiến hành khởi nghĩa

Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tại sao nói như vậy? mời các bạn xem bài viết: Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 là gì?

Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với Phát xít Nhật, đẩy Nhật vào thế thua trận. Đến ngày 13/8/1945, Nhật chính thức đầu hàng quân Đồng minh. Ngay khi nghe tin, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tiến hành họp Hội nghị Toàn quốc của Đảng và quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước. Ngày 17/8, Ủy ban giải phóng dân tộc được thành lập và đọc lời tuyên thệ tại Cây đa Tân Trào.  Cả Hà Nội bừng bừng khí thế. Sáng 18/9, dưới lá cờ đỏ sao vàng, nhân dân Hà Nội xuống đường mít-tinh, sau đó chuyển sang biểu tình bằng vũ trang, tiến vào chiếm đóng các cơ sở của chính phủ bù nhìn, giành lại chính quyền tại Hà Nội. Làn sóng cách mạng lan đi cả nước, các tỉnh thành còn lại từ Bắc chí Nam liên tiếp giành được chính quyền. Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại chính thức thoái vị, trao lại ấn tín cho cách mạng, chấm dứt thời đại phong kiến của Việt Nam.

Sáng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đứng trước toàn thể đồng bào đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nước ta tuyên bố độc lập.

Giải quyết những gian khổ sau Cách mạng tháng 8

Sau Cách mạng tháng 8 ngàn cân treo sợi tóc là tình hình của nước ta lúc đó. Chính phủ lâm thời vừa thành lập do Hồ Chủ tịch đứng đầu còn non trẻ. Quân Đồng minh đang ùn ùn kéo vào nước ta với tư cách giải giáp quân Phát xít Nhật, nhưng thực tế là Pháp và Anh đang lăm le quay lại xâm chiếm. Trong nước, những thành phần phản cách mạng vẫn ra sức chống phá chính quyền non trẻ. Phía Bắc, 20 vạn quân Tưởng cũng đang kéo vào nước ta nhằm lât đổ cách mạng. Cả thù trong, giặc ngoài đều phải đối phó.

sau-cach-mang-thang-8-ngan-can-treo-soi-toc-viet-nam-ra-sao-h2

Sau Cách mạng tháng 8 ngàn cân treo sợi tóc là tình hình của nước ta lúc đó

Trong khi đó, ta vừa trải qua cuộc chiến kéo dài, tổn thất, thiệt hại rất lớn về kinh tế – xã hội. Ngân sách trống rỗng, mất mùa, đói kém, các tệ nạn xã hội tràn lan, hơn 90% người dân trong tình trạng mù chữ… Khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Nhưng Chính phủ lâm thời tuy mới thành lập cũng đã tỏ rõ được sự khéo léo của mình trong việc giải quyết các thách thức lớn như vậy. Ngày 6/1/1946, ta tiến hành Tổng tuyển cử trên cả nước, bầu ra Quốc hội và lập Hiến pháp, phá đi âm mưu chia rẽ và lật đổ của kẻ thù. Tiếp đến là chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”. Quyên góp tiền, thức ăn, gạo, lập “Hũ gạo cứu đói”, phát động “Tuần lễ vàng”, tăng gia sản xuất… Toàn dân chung tay chia sẻ, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn. Chính phủ ký sắc lệnh “Bình dân học vụ”, mở các lớp phổ cập giáo dục cấp tốc cho mọi người, đẩy lùi nạn dốt.

sau-cach-mang-thang-8-ngan-can-treo-soi-toc-viet-nam-ra-sao-h3

Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” được Chính phủ ta khéo léo hóa giải

Với giặc ngoại xâm, ta chủ trương hòa với Tưởng để tập trung chống Pháp ở miền Nam, nhường cho chúng một số quyền lợi kinh tế, chính trị. Đến ngày 6/3/1946, ta ký với Pháp Hiệp định sơ bộ, chuyển sang hòa với Pháp để đuổi Tưởng về nước. Đến ngày 14/9, ta ký tiếp Tạm ước với Pháp, nhường tiếp một số quyền lợi để tập trung nguồn lực chuẩn bị kháng chiến chống Pháp lâu dài. Nhờ vậy, ta có thể tránh được cả thù trong và giặc ngoài.

Có thể nói, những thách thức sau Cách mạng tháng 8 ngàn cân treo sợi tóc khi ấy thật sự vô cũng khó khăn với một Chính phủ mới, còn non trẻ của chúng ta. Thế nhưng, bằng đường lối lãnh đạo khéo léo, đúng đắn, cùng sự đoàn kết toàn dân, chúng ta đã vượt qua được tất cả và tiếp tục giữ vững nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Bài viết cùng chủ đề: