Anh có thấy, thu đã nhuộm màu mắt em (Thì thầm 395)
Anh có thấy, thu đã nhuộm màu mắt em (Thì thầm 395)
Em đủ vị tha để lại ôm anh vào lòng. (Thì thầm 394)
Em đủ vị tha để lại ôm anh vào lòng. (Thì thầm 394)
Tại sao tôi phải bước đi một mình?
Tại sao tôi phải bước đi một mình?
 Gửi từ trái tim đến trái tim
Gửi từ trái tim đến trái tim
Phải đợi bao lâu nữa để em làm cô dâu của anh?
Phải đợi bao lâu nữa để em làm cô dâu của anh?
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội