Đừng sợ tổn thương mà khép chặt lòng mình
Đừng sợ tổn thương mà khép chặt lòng mình
Chỉ cần có người lắng nghe ta
Chỉ cần có người lắng nghe ta
Anh có thấy, thu đã nhuộm màu mắt em (Thì thầm 395)
Anh có thấy, thu đã nhuộm màu mắt em (Thì thầm 395)
Em đủ vị tha để lại ôm anh vào lòng. (Thì thầm 394)
Em đủ vị tha để lại ôm anh vào lòng. (Thì thầm 394)
Tại sao tôi phải bước đi một mình?
Tại sao tôi phải bước đi một mình?
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội