Mẹ - mãi mãi một tình yêu
Mẹ - mãi mãi một tình yêu
Vì tháng 8 có người anh yêu (Thì thầm 386)
Vì tháng 8 có người anh yêu (Thì thầm 386)
Nỗi đau này, một mình em sẽ tự đi qua
Nỗi đau này, một mình em sẽ tự đi qua
Tháng 7 mưa ngâu và em nghĩ đến anh
Tháng 7 mưa ngâu và em nghĩ đến anh
Rồi sẽ lại yêu thôi
Rồi sẽ lại yêu thôi
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội