Còn những con đường mới (Thì thầm 380)
Còn những con đường mới (Thì thầm 380)
Chỉ là vết thương này đủ để đau
Chỉ là vết thương này đủ để đau
24 tuổi - tôi cần một bờ vai
24 tuổi - tôi cần một bờ vai
Anh đang tìm em, cô gái bí ẩn à (Thì thầm 379)
Anh đang tìm em, cô gái bí ẩn à (Thì thầm 379)
Về rồi tháng bảy mưa ngâu
Về rồi tháng bảy mưa ngâu
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội