Gửi đến anh - Chàng gió mùa thu (Thì  thầm 397)
Gửi đến anh - Chàng gió mùa thu (Thì thầm 397)
Vì anh đa tình hay vì em không đủ dũng cảm giữ con (Thì thầm 396)
Vì anh đa tình hay vì em không đủ dũng cảm giữ con (Thì thầm 396)
 Đừng sợ tổn thương mà khép chặt lòng mình
Đừng sợ tổn thương mà khép chặt lòng mình
Chỉ cần có người lắng nghe ta
Chỉ cần có người lắng nghe ta
Anh có thấy, thu đã nhuộm màu mắt em (Thì thầm 395)
Anh có thấy, thu đã nhuộm màu mắt em (Thì thầm 395)
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội