Nỗi đau này, một mình em sẽ tự đi qua
Nỗi đau này, một mình em sẽ tự đi qua
Tháng 7 mưa ngâu và em nghĩ đến anh
Tháng 7 mưa ngâu và em nghĩ đến anh
Rồi sẽ lại yêu thôi
Rồi sẽ lại yêu thôi
Có một tình yêu
Có một tình yêu
Vì anh đánh mất (Thì thầm 385)
Vì anh đánh mất (Thì thầm 385)
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội